Samo tijelo od laži satkano

  Bježim… godinama…
Moja duša je samo jedna mala iskra, želja, nada na stranici materijalizma u knjizi ovog svijeta. Dijete od duše izgubljeno u svijetu poroka, pretvorilo se u ljušturu od čovjeka.
 Poroci su sve što jesam danas.
 Previše sam bježala, predaleko od same sebe i sad nemam ništa osim svojih poroka.
 Mrtva, prazna, usamljena.
 Uništilo me moje meko srce i ljudi koje sam voljela, ljudi od kamena.
 Spasi me, Bože.
 Želim da ponovo budem osoba
.

Komentariši