Novine - Put ka triježnjenju
MOJI LINKOVI


5446


05.09.2016.

Novine

Svako malo sudbina Bog ili neko treći mi da novi početak... i nedugo nakon toga i novi kraj.
Svaki početak se čini sve boljim i ljepšim i svaki kraj je sve gori.
I iskreno, ne znam imam li više snage za nove početke.
Toliko sam uništena, Bože, da pri svakom novom početku ja već razmišljam o kraju.
U svakom novom iskustvu samo spoznam veće zlo i tako raste i neko zlo u meni.
Gusta, crna bol i strepnja i tmina i strah.

Kodirano Adem.